Tcf (TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS)

Valideer uw kennis van het Frans met een officieel en internationaal diploma 

De TCF is een Franse taaltest aangeboden door het Franse Ministerie van Onderwijs.
De TCF evalueert uw Franse taalvaardigheden op basis van de 6 niveaus (van A1 t/m C2) van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK). 

De test is bedoeld voor mensen die geen moedertaalsprekers van het Frans zijn en hun niveau in kaart willen brengen en certificeren, om persoonlijke of professionele redenen. 

Na het maken van de TCF, ontvangt de kandidaat een certificaat met zijn resultaten en niveau voor de verschillende taalvaardigheden. 

Het certificaat wordt internationaal erkend en is 2 jaar geldig. 

Bij de Alliance Française d'Amsterdam kunt u de volgende TCF examens op de computer maken: TCF Tout Public, TCF pour le Québec, TCF pour le Canada en TCF pour l'accès à la nationalité française (ANF). Resultaten zullen binnen twee weken beschikbaar zijn en per e-mail naar u worden verzonden.

Télécharger le manuel du candidat.

2021 Data

Volgende sessies :
7 september (di.) - alleen TP en ANF
9 september (do.) - alleen Canada en Québec
21 september (di.) - alleen TP
7 oktober (do.) - alleen Canada en Québec
19 oktober (di.) - alleen TP en ANF
2 november (di.) - alleen TP en ANF
4 november (do.) - alleen Canada en Québec
16 november (di.) - alleen TP
13 december (ma.) -  alleen TP en ANF
16 december (do.) - alleen Canada en Québec

Uiterste inschrijfdatum
29 augustus (zo.)
29 augustus (zo.)
12 september (zo.)
26 september (zo.)
10 oktober (zo.)
24 oktober (zo.)
24 oktober (zo.)
7 november (zo.)
5 december (zo.)
5 december (zo.)

Inschrijving

Om u in te schrijven verzoeken wij u om het inschrijfformulier volledig in te vullen en het naar ons toe te sturen per e-mail: bonjour@afamsterdam.nl. Op het formulier vindt u informatie over de betaling en de voorwaarden. Zodra wij uw inschrijfformulier en betaling hebben ontvangen zullen we contact met u opnemen om het examen in te plannen. 


Inschrijfformulier 


TCF Tout Public

Waarom kiezen voor de TCF Tout Public?

Deze test is geschikt voor mensen die hun Frans willen certificeren om:

- Professionele redenen: het TCF certificaat is een benchmark van iemands taalvaardigheiden en kan gebruikt worden meer kans te maken bij sollicaties of op een promotie.

-Persoonlijke redenen: het TCF certificaat laat zien hoe vaardig iemand is in het Frans op het moment van de test.  

-En voor studenten: dit diploma is een vereiste voor studenten die zich willen aanmelden voor het eerste jaar van een bachelorstudie in Frankrijk. 

De test bestaat uit:

Drie verplichte toetsen:

 • Luistervaardigheid (25min)

 • Structuur van de taal  (15min)

 • Leesvaardigheid (45min)

Twee aanvullende toetsen:

 • Spreekvaardigheid (12min)

 • Schrijfvaardigheid (60min)

Kosten:

 • €140 voor de verplichte toetsen

 • €75 per aanvullende toets


Handleiding voor de kandidaat TCF Tout Public


TCF pour le québec

Deze test is bedoeld voor wie wil:

- Immigreren naar Québec: de TCF Québec test is alleen  voor mensen die naar Quebec willen immigreren. De test gemaakt op verzoek van het Ministerie van Immigratie in Quebec. De kandidaat mag zelf kiezen hoeveel onderdelen van de test hij maakt, het is mogelijk om in te schrijven voor 1, 2, 3 of alle onderdelen van de test.   

De test bestaat uit:

Vier (deel)toetsen:

 • Luistervaardigheid (29 vragen) : 25 minuten

 • Spreekvaardigheid (3 opdrachten) : 12 minuten

 • Leesvaardigheid (29 vragen) : 45 minuten

 • Schrijfvaardigheid (3 opdrachten) : 60 minuten

Kosten:

 • €75 per toetsHandleiding voor de kandidaat TCF Québec


TCF pour l'Accès à la nationalité française (ANF)

Deze test is bedoeld voor wie: 

- de Franse nationaliteit wil verkrijgen: de TCF ANF test is uitsluitend bedoeld voor aanvragers die de Franse nationaliteit willen verkrijgen door een huwelijk of naturalisatie. De test is ontworpen om aan de eisen van het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken uit 2011 te voldoen. De test evalueert alleen de luister- en spreekvaardigheid. Om de Franse nationaliteit aan te vragen, dient u minimaal niveau B1 te halen. 

De test bestaat uit:

Twee verplichte toetsen:

 • Spreekvaardigheid  (25min)

 • Schrijfvaardigheid (30 min)

 • Luistervaardigheid (45min)

 • Spreekvaardigheid (10min)

Kosten:

 • €190 voor de verplichte toetsen


TCF pour le canada

Deze test is bedoeld voor wie: 

- Immigratie: de TCF Canada test is alleen voor mensen die het proces voor een permanente economische immigratie of voor een Canadees staatsburgerschap willen starten via Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC). Er zijn geen vrijstellingen voor het TCF Canada. 

De test bestaat uit:

Vier verplichte toetsen:

 • Luistervaardigheid (39 vragen) : 35 minuten

 • Leesvaardigheid (39 vragen): 60 minuten

 • Schrijfvaardigheid (3 opdrachten): 60 minuten

 • Spreekvaardigheid (3 opdrachten) : 12 minuten


Kosten:

 • €290 voor de verplichte toetsen

Handleiding voor de kandidaat TCF CANADA


ONLINE EXAMEN VOORBEREIDING

Om onze cursisten te helpen hun projecten voort te zetten, is l'Alliance Française Amsterdam een samenwerking aangegaan met GlobalExam, een online oplossing voor de voorbereiding van taaltesten, waaronder TCF.

Voor meer informatie hierover kunt u deze webpagina bekijken.

2 maanden TCF online training

ENROL NOW ENROL NOW


Copyright © 2017 Alliance Française Amsterdam. Ontwerp door Monsieur Graphic.