Tcf (TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS)


Bereid u voor op uw TCF-examen met de Alliance Française Amsterdam

Valideer uw kennis van het Frans met een officieel en internationaal diploma


Het TCF is een Franse taaltest die wordt aangeboden door het Franse ministerie van Onderwijs. Hij evalueert uw Franse taalvaardigheid op 6 niveaus (van A1 tot C2) die zijn vastgesteld door het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR).. 

De toets is bedoeld voor personen die geen Frans spreken en die hun kennis van het Frans willen beoordelen en certificeren, om persoonlijke of persoonlijke of professionele redenen.

Dit officiële certificaat wordt internationaal erkend en is twee jaar geldig.

Bij de Alliance française Amsterdam, de TCF-test is gebaseerd op de computer. De resultaten zijn daarom snel beschikbaar, binnen twee weken na het examen en worden per e-mail naar je toegestuurd.

Welk TCF moet ik nemen?

Bij de Alliance Française d'Amsterdam kunt u de volgende TCF-examens op de computer afleggen: TCF Tout Public, TCF pour le Québec, TCF Canada en TCF Intégration, Résidence & Nationalité. Kijk op deze website welke u nodig heeft. 

belangrijke informatie over de TCF examen

Handleiding voor de kandidaat/Télécharger le manuel du candidat.
Lezen de rechten en plichten voor je examensessie.

Kandidaten met specifieke behoeften:
France Education International volgt een procedure om examensessies te regelen voor kandidaten met specifieke behoeften. Een doktersverklaring is vereist waarin staat wat de behoeften van de kandidaat kunnen zijn. Deze brief moet ten minste 2 maanden voor de datum van het examen naar examens@afamsterdam.nl worden gestuurd het examen. Een sjabloon voor de doktersverklaring vind je hier.
Zie de website van France Education International voor meer informatie.

Registratieprocedure

1. Kies een datum voor uw examen (beperkt aantal plaatsen - kalender hieronder).
2. Vul het inschrijvingsformulier in.
3. De Alliance Française Amsterdam zal per e-mail contact met u opnemen om de beschikbaarheid van een plek te bevestigen en u een factuur te sturen.
4. Betaal de factuur binnen 48 uur om uw plaats veilig te stellen.
 5. Een week voor het examen ontvangt u een convocatie. Zorg dat je op tijd bent, met een pen en je ID.          


TCF Tout Public

Waarom kiezen voor de TCF Tout Public?

Deze test is geschikt voor mensen die hun Frans willen certificeren om:

- Professionele redenen: het TCF certificaat is een benchmark van iemands taalvaardigheiden en kan gebruikt worden meer kans te maken bij sollicaties of op een promotie.

-Persoonlijke redenen: het TCF certificaat laat zien hoe vaardig iemand is in het Frans op het moment van de test.  

-En voor studenten: dit diploma is een vereiste voor studenten die zich willen aanmelden voor het eerste jaar van een bachelorstudie in Frankrijk. 

De test bestaat uit:

Drie verplichte toetsen:

 • Luistervaardigheid (25min)

 • Structuur van de taal  (15min)

 • Leesvaardigheid (45min)

Twee aanvullende toetsen:

 • Spreekvaardigheid (12min)

 • Schrijfvaardigheid (60min)

Kosten:

 • €140 voor de verplichte toetsen

 • €75 per aanvullende toets


Exam dates 2024


Final registration date

23/01

15/01

13/02

29/01

12/03

26/02

07/05

22/04

Meer informatie over de TCF Tout Public.


TCF pour le québec

Deze test is bedoeld voor wie wil:

- Immigreren naar Québec: de TCF Québec test is alleen  voor mensen die naar Quebec willen immigreren. De test gemaakt op verzoek van het Ministerie van Immigratie in Quebec. De kandidaat mag zelf kiezen hoeveel onderdelen van de test hij maakt, het is mogelijk om in te schrijven voor 1, 2, 3 of alle onderdelen van de test.   

De test bestaat uit:

Vier (deel)toetsen:

 • Luistervaardigheid (39 vragen) : 35 minuten

 • Spreekvaardigheid (3 opdrachten) : 12 minuten

 • Leesvaardigheid (39 vragen) : 60 minuten

 • Schrijfvaardigheid (3 opdrachten) : 60 minuten

Kosten:

 • €75 per toets


Exam dates 2024


Final registration date


Neem contact met ons op


Meer informatie over de TCF Québec


TCF IRN (Intégration, Résidence & Nationalité)

Deze test is bedoeld voor wie: 

Elke buitenlander ouder dan 16 jaar die zijn niveau van het Frans wil valideren voor :


Het TCF Intégration, Résidence et Nationalité zal vanaf 3 januari 2022 worden aangeboden.

De test bestaat uit:

Twee verplichte toetsen:

 • Spreekvaardigheid  (15min)

 • Schrijfvaardigheid (20 min)

 • Luistervaardigheid (30min)

 • Spreekvaardigheid (10min)

Kosten:

 • €205 voor de verplichte toetsen


Exam dates 2024


Final registration date

30/01

15/01

19/03

04/03

25/06 - VOLLEDIG

10/06

Meer over TCF IRN


TCF pour le canada

Deze test is bedoeld voor wie: 

- Immigratie: de TCF Canada test is alleen voor mensen die het proces voor een permanente economische immigratie of voor een Canadees staatsburgerschap willen starten via Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC). Er zijn geen vrijstellingen voor het TCF Canada. 

De test bestaat uit:

Vier verplichte toetsen:

 • Luistervaardigheid (39 vragen) : 35 minuten

 • Leesvaardigheid (39 vragen): 60 minuten

 • Schrijfvaardigheid (3 opdrachten): 60 minuten

 • Spreekvaardigheid (3 opdrachten) : 12 minuten

Kosten:

 • €290 voor de verplichte toetsen


Exam dates 2024*


Final registration date

20/02

5/02

26/03

11/03

*Als je geen geschikte datum kunt vinden voor het TCF Canada, bekijk dan onze data voor het TEF Canada.

Meer informatie over de TCF CANADA


ONLINE EXAMEN VOORBEREIDING

Om onze cursisten te helpen hun projecten voort te zetten, is l'Alliance Française Amsterdam een samenwerking aangegaan met GlobalExam, een online oplossing voor de voorbereiding van taaltesten, waaronder TCF.

Voor meer informatie hierover kunt u deze webpagina bekijken.

Meer informatie voor examen voorbereiding.


Copyright © 2017 Alliance Française Amsterdam. Ontwerp door Monsieur Graphic.