DELF/DALF

Niveaus & prijzen

Examendata 2023

planning

VOORBEREIDINGSCURSUS


Wilt u uw vaardigheden in de Franse taal aantonen?

De DELF/DALF zijn officiele diploma's gemaakt door het Franse Ministerie van Onderwijs. Deze diploma's worden internationaal erkend en zijn voor onbepaalde tijd geldig.   

In Nederland, is de Alliance Française Amsterdam, vanaf 2018, een officieel examencentrum voor het organiseren en het afleggen van de DELF/DALF examens. De examens vinden twee keer per jaar plaats, in mei en december. 

Waar zijn de DELF & DALF examens voor? 

Door deze diploma's kunt u:

- een officieel certificaat behalen waarmee u uw niveau kunt aantonen
- uw taalvorderingen meten en deze vastleggen
- uw vaardigheden aantonen voor professionele, persoonlijke en universitaire doeleinden
- uw kansen vergroten op de arbeidsmarkt (stage, werving, promotie, mobiliteit)

Hoe werkt het ?

De DELF en de DALF bestaan uit zes verschillende diploma's. Deze staan gelijk aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.  Voor elk niveau worden de vier volgende vaardigheden geëvalueerd : luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Wat als je niet slaagt voor het examen ? 

Met het oog op de DELF/DALF examen moet u een minimale score van 50/100 krijgen.
Als je onder de 50 en wilt u het DELF/DALF examen te heroveren, moet u inschrijven voor een volgende zittijd.


DELF PRIM

Het DELF Prim examen is bedoeld voor basisschoolleerlingen van 6 tot 12 jaar*. Het DELF Prim diploma wordt aangeboden voor 3 verschillende niveaus - A1.1, A1 en A2. Dit examen wordt één keer per jaar afgenomen, in mei. 
*De kandidaat moet ingeschreven zijn in een basisschool.

DELF Junior

Het DELF Junior examen is speciaal ontwikkeld voor middelbare scholieren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar**. Het DELF Junior diploma is te behalen op 4 verschillende niveaus. Dit examen wordt één keer per jaar afgenomen, in mei. 
**De kandidaat moet jonger zijn dan 18 jaar op de dag van het DELF Junior examen.


Niveaus & prijzen

CEFRL

DELF/DALF

Gebruiker

DELF Tout Public

DELF Junior

DELF Prim


A1.1

DELF A1.1

basis€ 55

A1

DELF A1

basis

€ 90

€ 77

€ 70

A2

DELF A2

basis

€ 95  

€ 87  

€ 80

B1

DELF B1

onafhankelijke

€ 132

€ 125


B2

DELF B2

onafhankelijke

€ 152

€ 145


C1

DALF C1

vaardige

€ 190

-


C2

DALF C2

vaardige

€ 200

-


Klik op de niveaus voor een voorbeeldexamen.


Examendata 2023


Hoe inschrijven voor het examen?
Om u in te schrijven voor het examen verzoeken wij u vriendelijk het inschrijvingsformulier online in te vullen en de stappen te volgen tot de betaling van uw examen. 

DELF PRIM

A1.1 / A1 / A2
2023 examenda:  31 Mei
De inschrijving wordt geopend op 9 januari tot 28  april 2023.


DELF Junior

A1 -> B2
2023 examenda: 24 Mei

De inschrijving wordt geopend op 9 januari tot 28  april 2023.


DELF/DALF Adult

A1 -> C2
2023 sessie 1 : June

examenda:  5 -> 9JuniDe inschrijving wordt geopend op 9 januari tot 5 mei 2023 (18 uur).

DELF/DALF Adult

A1 -> C2
2023 sessie 2: December
Examendata: 4 -> 8 December


De inschrijving wordt geopend op 11 september tot 3 november 2023.


U ontvangt de resultaten ongeveer 3 maanden na het examen per e-mail.


planning

DELF Tout public - Juni 2023

Niveau

Schriftelijke tests

Mondelinge test

A1

05/06/2023

05/06/07/08 of 9 Juni 2023

A2

05/06/2023

05/06/07/08 of 9 Juni 2023

B1

06/06/2023

05/06/07/08 of 9 Juni 2023

B2

07/06/2023

05/06/07/08 of 9 Juni 2023

C1

08/06/2023

05/06/07/08 of 9 Juni 2023

C2

09/06/2023

05/06/07/08 of 9 Juni 2023


Wij doen ons best om uw mondelinge examen op dezelfde dag te organiseren als het schriftelijke examen. Wij kunnen dit echter niet garanderen.


Voorbereidende cursussen DELF/dalf

Bereid je voor op het examen!
Wij bieden voorbereidingscursussen voor het DELF/DALF Tout Public, bij OBA Oosterdok of online

Ons aanbord Ons aanbord


Copyright © 2017 Alliance Française Amsterdam. Ontwerp door Monsieur Graphic.