DELF/DALF

Wilt u uw vaardigheden in de Franse taal aantonen ?

De DELF/DALF zijn officiele diploma's gemaakt door het Franse Ministerie van Onderwijs. Deze diploma's worden internationaal erkend en zijn voor onbepaalde tijd geldig.   

In Nederland, is de Alliance Française Amsterdam, vanaf 2018, een officieel examencentrum voor het organiseren en het afleggen van de DELF/DALF examens. De examens vinden twee keer per jaar plaats, in juni en december. 

Waar zijn de DELF & DALF examens voor ? 

Door deze diploma's kunt u:

- een officieel certificaat behalen waarmee u uw niveau kunt aantonen
- uw taalvorderingen meten en deze vastleggen
- uw vaardigheden aantonen voor professionele, persoonlijke en universitaire doeleinden
- uw kansen vergroten op de arbeidsmarkt (stage, werving, promotie, mobiliteit)

Hoe werkt het ?

De DELF en de DALF bestaan uit zes verschillende diploma's. Deze staan gelijk aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

Voor elk niveau worden de vier volgende vaardigheden geëvalueerd : luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.


DELF Junior


Het DELF Junior examen is speciaal ontwikkeld voor middelbare scholieren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Het DELF Junior diploma is te behalen op 4 verschillende niveaus. Dit examen wordt twee keer per jaar afgenomen, in maart en juni. 


Niveaus & prijzen

CEFRL DELF/DALF Gebruiker DELF Tout Public DELF Junior
A1 DELF A1 basis € 85   € 70
A2 DELF A2 basis € 85   € 85  
B1 DELF B1 onafhankelijke € 120 € 115
B2 DELF B2 onafhankelijke € 140 € 130
C1 DALF C1 vaardige € 180 -
C2 DALF C2 vaardige € 180 -

Klik op de niveaus voor een voorbeeldexamen.


Examendata 2018

DELF Tout Public
Eerstvolgende sessie: december 2018
Inschrijfperiode: 10 september  t/m 12 november 2018
Examendata: 10 december  t/m 14 december 2018 (afhankelijk van het niveau, zie tabel) 

Niveau Schriftelijke tests Mondelinge test
A1 10/12/2018 10u00 - 11u20 10/11/12/13 of 14 december  2018
A2 10/12/2018 10u00 - 11u40 10/11/12/13 of 14 december  2018
B1 11/12/2018 10u00 - 11u45 10/11/12/13 of 14 december  2018
B2 12/12/2018 09u30 - 12u00 10/11/12/13 of 14 december  2018
C1 13/12/2018 09u00 - 13u30 10/11/12/13 of 14 december  2018
C2 14/12/2018 09u30 - 13u00 10/11/12/13 of 14 december  2018


Examendata 2019

DELF Junior
Eerste sessie: maart 2019
Inschrijfperiode: 10 december 2018 t/m 25 januari 2019
Examendatum : 13 maart 2019

Inschrijven ?
Om u in te schrijven verzoeken wij u het inschrijfformulier volledig in te vullen en te mailen naar: bonjour@afamsterdam.nl 
Het inschrijfformulier komt online zodra de inschrijfperiode is gestart. 

 INSCHRIJFFORMULIER 


VOORBEREIDINGSCURSUS DELF

Wilt u zich voorbereiden voor het examen?

De volgende voorbereidingscursussen voor de DELF/DALF Tout Public starten in oktober 2018.Copyright © 2017 Alliance Française Amsterdam. Ontwerp door Monsieur Graphic.