DELF/DALF

Wilt u uw vaardigheden in de Franse taal aantonen?

De DELF/DALF zijn officiele diploma's gemaakt door het Franse Ministerie van Onderwijs. Deze diploma's worden internationaal erkend en zijn voor onbepaalde tijd geldig.   

In Nederland, is de Alliance Française Amsterdam, vanaf 2018, een officieel examencentrum voor het organiseren en het afleggen van de DELF/DALF examens. De examens vinden twee keer per jaar plaats, in juni en december. 

Waar zijn de DELF & DALF examens voor? 

Door deze diploma's kunt u:

- een officieel certificaat behalen waarmee u uw niveau kunt aantonen
- uw taalvorderingen meten en deze vastleggen
- uw vaardigheden aantonen voor professionele, persoonlijke en universitaire doeleinden
- uw kansen vergroten op de arbeidsmarkt (stage, werving, promotie, mobiliteit)

Hoe werkt het ?

De DELF en de DALF bestaan uit zes verschillende diploma's. Deze staan gelijk aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.  Voor elk niveau worden de vier volgende vaardigheden geëvalueerd : luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Wat als je niet slaagt voor het examen ? 

Met het oog op de DELF/DALF examen moet u een minimale score van 50/100 krijgen.
Als je onder de 50 en wilt u het DELF/DALF examen te heroveren, moet u inschrijven voor een volgende zittijd.


DELF PRIM

Het DELF Prim examen is bedoeld voor basisschoolleerlingen van 7 tot 12 jaar. Het DELF Prim diploma wordt aangeboden voor 3 verschillende niveaus - A1.1, A1 en A2. Dit examen wordt één keer per jaar afgenomen, in mei. 

DELF Junior

Het DELF Junior examen is speciaal ontwikkeld voor middelbare scholieren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Het DELF Junior diploma is te behalen op 4 verschillende niveaus. Dit examen wordt één keer per jaar afgenomen, in mei. 


Niveaus & 2020 prijzen

CEFRL DELF/DALF Gebruiker DELF Tout Public DELF Junior
A1 DELF A1 basis € 85   € 70
A2 DELF A2 basis € 90   € 85  
B1 DELF B1 onafhankelijke € 125 € 115
B2 DELF B2 onafhankelijke € 145 € 130
C1 DALF C1 vaardige € 180 -
C2 DALF C2 vaardige € 190 -

Klik op de niveaus voor een voorbeeldexamen.


Examendata 2019

DELF Tout public
DELF-DALF Eerste sessie: mei 2020
Inschrijfperiode: 17 februari/m 24 april 2020  
Examendata: 25  t/m 29 mei 2020

Niveau Schriftelijke tests Mondelinge test
A1 25/05/2020 10u00 - 11u20 25/26/27/28/29 of 30 mei 2020
A2 25/05/2020 10u00 - 11u40 25/26/27/28/29 of 30 mei 2020
B1 26/05/2020 10u00 - 11u45 25/26/27/28/29 of 30 mei 2020
B2 27/05/2020 09u30 - 12u00 25/26/27/28/29 of 30 mei 2020
C1 28/05/2020 09u00 - 13u30 25/26/27/28/29 of 30 mei 2020
C2 29/05/2020 09u30 - 13u00 25/26/27/28/29 of 30 mei 2020


Inschrijven ?

Om u in te schrijven verzoeken wij u het inschrijfformulier volledig in te vullen en te mailen naar: bonjour@afamsterdam.nl 

Formulier beschikbaar in mei.


Examendata 2020

DELF Prim (A1.1, A1, A2)
Eerste sessie: mei 2020
Inschrijfperiode: 17 februari 2020 t/m 17 april 2020
Examendata: 13 mai 2020

DELF-DALF Tout public (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
Eerste sessie: mei 2020
Inschrijfperiode: 17 februari 2020 t/m 24 april 2020
Examendata: 25 t/m 29 mai 2020

Tweede sessie: december 2020
Inschrijfperiode: 7 september 2020 t/m 13 november 2020
Examendata: 7 t/m 11 december 2020

DELF Junior (A1, A2, B1, B2)

Eerste sessie: mei 2020
Inschrijfperiode: 17 februari  2020 t/m 17 april 2020
Examendata: 18 mei t/m 20 mei 2020


VOORBEREIDINGSCURSUS DELF & DELF JUnioR

Wilt u zich voorbereiden voor het examen?

De volgende voorbereidingscursussen voor de DELF/DALF starten in april 2020.

DELF B1 - opleiding in 6 weken

ENROL NOW

DELF B2 - opleiding in 6 weken

ENROL NOW

DALF C1 - opleiding in 6 weken

ENROL NOW


Heeft uw kind wat extra voorbereiding nodig? Voor DELF Prim & DELF Junior voorbereiding, contact met ons op: cursus@afamsterdam.nl


Copyright © 2017 Alliance Française Amsterdam. Ontwerp door Monsieur Graphic.