DELF/DALF

Niveaus & prijzen

Examendata 2020

PLANNING

VOORBEREIDINGSCURSUS

ONLINE EXAMEN VOORBEREIDING


Wilt u uw vaardigheden in de Franse taal aantonen?

De DELF/DALF zijn officiele diploma's gemaakt door het Franse Ministerie van Onderwijs. Deze diploma's worden internationaal erkend en zijn voor onbepaalde tijd geldig.   

In Nederland, is de Alliance Française Amsterdam, vanaf 2018, een officieel examencentrum voor het organiseren en het afleggen van de DELF/DALF examens. De examens vinden twee keer per jaar plaats, in mei en december. 

Waar zijn de DELF & DALF examens voor? 

Door deze diploma's kunt u:

- een officieel certificaat behalen waarmee u uw niveau kunt aantonen
- uw taalvorderingen meten en deze vastleggen
- uw vaardigheden aantonen voor professionele, persoonlijke en universitaire doeleinden
- uw kansen vergroten op de arbeidsmarkt (stage, werving, promotie, mobiliteit)

Hoe werkt het ?

De DELF en de DALF bestaan uit zes verschillende diploma's. Deze staan gelijk aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.  Voor elk niveau worden de vier volgende vaardigheden geëvalueerd : luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Wat als je niet slaagt voor het examen ? 

Met het oog op de DELF/DALF examen moet u een minimale score van 50/100 krijgen.
Als je onder de 50 en wilt u het DELF/DALF examen te heroveren, moet u inschrijven voor een volgende zittijd.


DELF PRIM

Het DELF Prim examen is bedoeld voor basisschoolleerlingen van 7 tot 12 jaar. Het DELF Prim diploma wordt aangeboden voor 3 verschillende niveaus - A1.1, A1 en A2. Dit examen wordt één keer per jaar afgenomen, in mei. 

DELF Junior

Het DELF Junior examen is speciaal ontwikkeld voor middelbare scholieren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Het DELF Junior diploma is te behalen op 4 verschillende niveaus. Dit examen wordt één keer per jaar afgenomen, in mei. 


Niveaus & prijzen

CEFRL

DELF/DALF

Gebruiker

DELF Tout Public

DELF Junior

A1

DELF A1

basis

€ 85  

€ 75

A2

DELF A2

basis

€ 90  

€ 85  

B1

DELF B1

onafhankelijke

€ 125

€ 120

B2

DELF B2

onafhankelijke

€ 145

€ 140

C1

DALF C1

vaardige

€ 180

-

C2

DALF C2

vaardige

€ 190

-

Klik op de niveaus voor een voorbeeldexamen.


Examendata 2020-2021

DELF PRIM

A1.1 / A1 / A2
2020 examendata: 13 mei
Inschrijfperiode:  17 februari  t/m 17 april

2021 examenda: 12 mei 

DELF Junior

A1 -> B2
2020 examendata: 03 juni en 12 juni
Inschrijfperiode: 17 februari t/m 22 mei

2021 examendata: 26 mei 

DELF/DALF Adult

A1 -> C2
2020 sessie 2: december
Examendata: 07 -> 11 december 2020
Inschrijfperiode: 07 september 2020 t/m 13 november 2020

DELF/DALF Adult

A1 -> C2
2021 sessie 1: juni

Examendata: 01 -> 07 juni 

2021 sessie 2: december
Examendata: 06 -> 10 december 

Kies tussen de twee opties:

Op de computer formulier invullen en opsturen naar bonjour@afamsterdam.nl
Afdrukken, scannen en sturen naar bonjour@afamsterdam.nl


Planning

DELF Tout public - december 2020

Niveau

Schriftelijke tests

Mondelinge test

A1

07/12/2020 10u00 - 11u20

07/08/09/10 of 11 december 2020

A2

07/12/2020 10u00 - 11u40

07/08/09/10 of 11 december 2020

B1

08/12/2020 10u00 - 11u45

07/08/09/10 of 11 december 2020

B2

09/12/2020 09u30 - 12u00

07/08/09/10 of 11 december 2020

C1

10/12/2020 09u00 - 13u30

07/08/09/10 of 11 december 2020

C2

11/12/2020 09u30 - 13u00

07/08/09/10 of 11 december 2020

Inschrijven ?

Om u in te schrijven verzoeken wij u het inschrijfformulier volledig in te vullen en te mailen naar: bonjour@afamsterdam.nl 


VOORBEREIDINGSCURSUS DELF/DALF

Wilt u zich voorbereiden voor het examen? We bieden een voorbereidingscursus van 6 weken aan voor de DELF / DALF Tout Public!

DELF B1 CURSUS
DELF B2 CURSUS
DALF C1 CURSUS


ONLINE EXAMEN VOORBEREIDING

Om onze cursisten te helpen hun projecten voort te zetten, is l'Alliance Française Amsterdam een samenwerking aangegaan met GlobalExam, een online oplossing voor de voorbereiding van taaltesten, waaronder DELF/DALF.

Voor meer informatie hierover kunt u deze webpagina bekijken.

2 maanden DELF/DALF online training

ENROL NOW


Copyright © 2017 Alliance Française Amsterdam. Ontwerp door Monsieur Graphic.