DELF/DALF

Wilt u uw vaardigheden in de Franse taal aantonen ?

De DELF/DALF zijn officiele diploma's gemaakt door het Franse Ministerie van Onderwijs. Deze diploma's worden internationaal erkend en zijn voor onbepaalde tijd geldig.   

In Nederland, is de Alliance Française Amsterdam, vanaf 2018, een officieel examencentrum voor het organiseren en het afleggen van de DELF/DALF examens. De examens vinden twee keer per jaar plaats, in juni en december. 

Waar zijn de DELF & DALF examens voor ? 

Door deze diploma's kunt u:

- een officieel certificaat behalen waarmee u uw niveau kunt aantonen
- uw taalvorderingen meten en deze vastleggen
- uw vaardigheden aantonen voor professionele, persoonlijke en universitaire doeleinden
- uw kansen vergroten op de arbeidsmarkt (stage, werving, promotie, mobiliteit)

Hoe werkt het ?

De DELF en de DALF bestaan uit zes verschillende diploma's. Deze staan gelijk aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.  Voor elk niveau worden de vier volgende vaardigheden geëvalueerd : luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.


DELF Junior


Het DELF Junior examen is speciaal ontwikkeld voor middelbare scholieren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Het DELF Junior diploma is te behalen op 4 verschillende niveaus. Dit examen wordt twee keer per jaar afgenomen, in maart en juni. 


Niveaus & prijzen

CEFRL DELF/DALF Gebruiker DELF Tout Public DELF Junior
A1 DELF A1 basis € 85   € 70
A2 DELF A2 basis € 85   € 85  
B1 DELF B1 onafhankelijke € 120 € 115
B2 DELF B2 onafhankelijke € 140 € 130
C1 DALF C1 vaardige € 180 -
C2 DALF C2 vaardige € 180 -

Klik op de niveaus voor een voorbeeldexamen.


Examendata 2019


DELF Junior
Eerste sessie: maart 2019
Inschrijfperiode: 10 december 2018 t/m 25 januari 2019
Examendatum : 13 maart 2019
Inschrijfformulier DELF Junior maart 2019

Tweede sessie: juni 2019
Inschrijfperiode: 19 februari 2019 t/m 13 april 2019
Examendatum: 5 juni 2019

DELF Tout Public
Eerste sessie: juni 2019
Inschrijfperiode: 4 maart 2019 t/m 3 mei 2019
Examendata: 3 t/m 8 juni 2019

Niveau Schriftelijke tests Mondelinge test
A1 3/6/2019 10u00 - 11u20 3/4/5/6/7 of 8 juni 2019
A2 3/6/2019 10u00 - 11u40 3/4/5/6/7 of 8 juni 2019
B1 4/6/2019 10u00 - 11u45 3/4/5/6/7 of 8 juni 2019
B2 5/6/2019 09u30 - 12u00 3/4/5/6/7 of 8 juni 2019
C1 6/6/2019 09u00 - 13u30 3/4/5/6/7 of 8 juni 2019
C2 7/6/2019 09u30 - 13u00 3/4/5/6/7 of 8 juni 2019


Tweede sessie: december 2019
Inschrijfperiode: 9 september t/m 6 november 2019  
Examendata: 9  t/m 15 december 2019

Inschrijven ? Om u in te schrijven verzoeken wij u het inschrijfformulier volledig in te vullen en te mailen naar: bonjour@afamsterdam.nl  Het inschrijfformulier komt online zodra de inschrijfperiode is gestart. 


VOORBEREIDINGSCURSUS DELF

Wilt u zich voorbereiden voor het examen?

De volgende voorbereidingscursussen voor de DELF/DALF Tout Public starten in april 2019.


Copyright © 2017 Alliance Française Amsterdam. Ontwerp door Monsieur Graphic.