DELF/DALF

Niveaus & prijzen

Examendata 2022

PLANNING

VOORBEREIDINGSCURSUS


Wilt u uw vaardigheden in de Franse taal aantonen?

De DELF/DALF zijn officiele diploma's gemaakt door het Franse Ministerie van Onderwijs. Deze diploma's worden internationaal erkend en zijn voor onbepaalde tijd geldig.   

In Nederland, is de Alliance Française Amsterdam, vanaf 2018, een officieel examencentrum voor het organiseren en het afleggen van de DELF/DALF examens. De examens vinden twee keer per jaar plaats, in mei en december. 

Waar zijn de DELF & DALF examens voor? 

Door deze diploma's kunt u:

- een officieel certificaat behalen waarmee u uw niveau kunt aantonen
- uw taalvorderingen meten en deze vastleggen
- uw vaardigheden aantonen voor professionele, persoonlijke en universitaire doeleinden
- uw kansen vergroten op de arbeidsmarkt (stage, werving, promotie, mobiliteit)

Hoe werkt het ?

De DELF en de DALF bestaan uit zes verschillende diploma's. Deze staan gelijk aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.  Voor elk niveau worden de vier volgende vaardigheden geëvalueerd : luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Wat als je niet slaagt voor het examen ? 

Met het oog op de DELF/DALF examen moet u een minimale score van 50/100 krijgen.
Als je onder de 50 en wilt u het DELF/DALF examen te heroveren, moet u inschrijven voor een volgende zittijd.


DELF PRIM

Het DELF Prim examen is bedoeld voor basisschoolleerlingen van 7 tot 12 jaar. Het DELF Prim diploma wordt aangeboden voor 3 verschillende niveaus - A1.1, A1 en A2. Dit examen wordt één keer per jaar afgenomen, in mei. 

DELF Junior

Het DELF Junior examen is speciaal ontwikkeld voor middelbare scholieren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Het DELF Junior diploma is te behalen op 4 verschillende niveaus. Dit examen wordt één keer per jaar afgenomen, in mei. 


Niveaus & prijzen

CEFRL

DELF/DALF

Gebruiker

DELF Tout Public

DELF Junior

DELF Prim


A1.1

DELF A1.1

basis€ 55

A1

DELF A1

basis

€ 87

€ 77

€ 70

A2

DELF A2

basis

€ 92  

€ 87  

€ 80

B1

DELF B1

onafhankelijke

€ 128

€ 125


B2

DELF B2

onafhankelijke

€ 148

€ 145


C1

DALF C1

vaardige

€ 184

-


C2

DALF C2

vaardige

€ 194

-


Klik op de niveaus voor een voorbeeldexamen.


Examendata 2022

Hoe inschrijven voor het examen?
Om u in te schrijven voor het examen verzoeken wij u vriendelijk het inschrijvingsformulier online in te vullen en de stappen te volgen tot de betaling van uw examen. 

DELF PRIM

A1.1 / A1 / A2
2022 examenda: 11 mei 

Mei 2023 data worden gepubliceerd vanaf november 2022.

DELF Junior

A1 -> B2
2022 examendata: 18 mei 

Mei 2023 data worden gepubliceerd vanaf november 2022.

DELF/DALF Adult

A1 -> C2
2022 sessie 1: juni
Examendata: 7 -> 13 juni

Juni 2023 data worden gepubliceerd vanaf november 2022.

DELF/DALF Adult

A1 -> C2
2022 sessie 2: december
Examendata: 05 -> 09 december 

De inschrijving wordt geopend op 12 september tot 4 november 2022.
>inschrijvingsformulier<Planning

DELF Tout public - Juni 2022

Niveau

Schriftelijke tests

Mondelinge test

A1

07/06/2022 

07/08/09/10 of 13 Juni 2022

A2

07/06/2022 

07/08/09/10 of 13 Juni 2022

B1

08/06/2022 

07/08/09/10 of 13 Juni 2022

B2

09/06/2022 

07/08/09/10 of 13 Juni 2022

C1

10/06/2022 

07/08/09/10 of 13 Juni 2022

C2

13/06/2022 

07/08/09/10 of 13 Juni 2022

Inschrijven ?


Planning

DELF Tout public - December 2022

Niveau

Schriftelijke tests

Mondelinge test

A1

05/12/2022

05/06/07 of 9 December 2022

A2

05/12/2022 

05/06/07 of 9 December 2022

B1

06/12/2022

05/06/07 of 9 December 2022

B2

07/12/2022

05/06/07 of 9 December 2022

C1

09/12/2022

05/06/07 of 9 December 2022

C2

09/12/2022

05/06/07 of 9 December 2022

Om u in te schrijven verzoeken wij u het inschrijfformulier volledig in te vullen en te mailen naar: bonjour@afamsterdam.nl 


VOORBEREIDINGSCURSUS DELF/DALF

Bereid je voor op het examen! Wij bieden voorbereidingscursussen voor het DELF/DALF Tout Public aan, bij OBA Oosterdok of online.

ONS AANBORD ONS AANBORD
Copyright © 2017 Alliance Française Amsterdam. Ontwerp door Monsieur Graphic.