DELF/DALF

Wilt u uw vaardigheden in de Franse taal aantonen ?

De DELF/DALF zijn officiele diploma's gemaakt door het Franse Ministerie van Onderwijs. Deze diploma's worden internationaal erkend en zijn voor onbepaalde tijd geldig.   

In Nederland, is de Alliance Française Amsterdam, vanaf 2018, een officieel examencentrum voor het organiseren en het afleggen van de DELF/DALF examens. De examens vinden twee keer per jaar plaats, in juni en december. 

Waar zijn de DELF & DALF examens voor ? 

Door deze diploma's kunt u:

- een officieel certificaat behalen waarmee u uw niveau kunt aantonen
- uw taalvorderingen meten en deze vastleggen
- uw vaardigheden aantonen voor professionele, persoonlijke en universitaire doeleinden
- uw kansen vergroten op de arbeidsmarkt (stage, werving, promotie, mobiliteit)

Hoe werkt het ?

De DELF en de DALF bestaan uit zes verschillende diploma's. Deze staan gelijk aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.

Voor elk niveau worden de vier volgende vaardigheden geëvalueerd : luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.


DELF Junior


Het DELF Junior examen is speciaal ontwikkeld voor middelbare scholieren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Het DELF Junior diploma is te behalen op 4 verschillende niveaus. Dit examen wordt twee keer per jaar afgenomen, in maart en juni. 


Niveaus & prijzen

CEFRL DELF/DALF Gebruiker DELF Tout Public DELF Junior
A1 DELF A1 basis € 85   € 70
A2 DELF A2 basis € 85   € 85  
B1 DELF B1 onafhankelijke € 120 € 115
B2 DELF B2 onafhankelijke € 140 € 130
C1 DALF C1 vaardige € 180 -
C2 DALF C2 vaardige € 180 -

Klik op de niveaus voor een voorbeeldexamen.


Examendata

Delf Junior
Volgende sessie: juni 2018
Inschrijfperiode: 18 februari 2018 tot en met 13 april 2018
Examendatum : woensdag 6 juni 2018

DELF Tout Public
Eerstvolgende sessie: juni 2018
Inschrijfperiode: 5 maart 2018 tot en met 4 mei 2018
Examendata: 4 juni 2018 t/m 8 juni 2018 (afhankelijk van het niveau, zie tabel) 

Niveau Schriftelijke tests Mondelinge test
A1 04/06/2018 10u00 - 11u20 4/5/6/7 of 8 juni 2018
A2 04/06/2018 10u00 - 11u40 4/5/6/7 of 8 juni 2018
B1 05/06/2018 10u00 - 11u45 4/5/6/7 of 8 juni 2018
B2 06/06/2018 09u30 - 12u00 4/5/6/7 of 8 juni 2018
C1 07/06/2018 09u30 - 13u30 4/5/6/7 of 8 juni 2018
C2 08/06/2018 09u30 - 13u00 4/5/6/7 of 8 juni 2018


Volgende sessie: december 2018
Inschrijfperiode: 10 september 2018 tot en met 12 november 2018
Examendata: 10 december 2018 tot en met 14 december 2018 (afhankelijk van het niveau)


Inschrijven ?
Om u in te schrijven verzoeken wij u het inschrijfformulier volledig in te vullen en te mailen naar: bonjour@afamsterdam.nl 
Het inschrijfformulier komt online zodra de inschrijfperiode is gestart. 
 


VOORBEREIDINGSCURSUS DELF

Wilt u zich voorbereiden voor het examen?

De volgende voorbereidingscursussen voor de DELF/DALF Tout Public starten in oktober 2018.


Copyright © 2017 Alliance Française Amsterdam. Ontwerp door Monsieur Graphic.