gesprekken en debatten

Ontdek de Franse samenleving en politiek door het bijwonen van lezingen en debatten georganiseerd door de Alliance Française
Amsterdam en haar partners. Conferentie Euro-topies - Engels
Discussie over de Franse presidentsverkiezingen - Frans
Spinozaland, B ringing faction to philosophy - Engels


Conferentie Euro-topies - Engels

Een discussie met deskundigen zal de doelstellingen, dromen en realiteiten van het Europese grondgebied bespreken.

Klik op hier om de conferentie te zien Klik op hier om de conferentie te zien


Discussie over de Franse presidentsverkiezingen - Frans

De Alliances Françaises van Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam bieden u een politieke rondetafelconferentie aan ter gelegenheid van de FranseFranse presidentsverkiezingen in april 2022.

Aan de vooravond van de presidentsverkiezingen is het de bedoeling inzicht te krijgen in de kwesties die bij de komende verkiezingen op het spel staan en, meer in het algemeen, een vergelijking te makenhet Franse en Nederlandse politieke systeem.

Een dwarsdoorsnede van Frankrijk en Nederland zal ons in staat stellen samen na te denken over de huidige politieke context.Deze ronde tafel vindt plaats in de Alliance Française Rotterdam en online. Voorgezeten door Antoine Mouteau, het zal het Francis Maizières, Stéphanie Van den Berg en Jean-Pierre Stroobants welkomen.


SPINOZALAND, BRINGING ‘FACTION’ TO PHILOSOPHY (ENG)

De wereld van Spinoza werd bewoond door mannen en vrouwen die hartstochtelijk op zoek waren naar vrijheid en waarheid. In zijn roman Spinozaland brengt filosoof Maxime Rovère deze wereld tot leven en geeft hij een originele benadering van Spinoza's filosofie.

Spinozageleerde Miriam van Reijen bespreekt tijdens dit evenement de benaderingen en betekenis van Maxime Rovère's Spinozaland, een roman die een nieuw licht werpt op Spinoza's leven en werk. Verder komen we meer te weten over Rovère's meest recente onderzoek naar Spinoza's Ethica, waarvoor hij een geheel nieuwe benadering ontwikkelde, gebaseerd op praktische interacties tussen mannen, domeinen, families en ervaringen. Wat kunnen we verwachten van een dergelijke historische benadering als het gaat om onze opvatting over de geschiedenis van de filosofie? Zou ons begrip verder kunnen gaan dan individuele genieën en zich kunnen richten op intellectuele netwerken waarin ideeën worden uitgewisseld?
Copyright © 2017 Alliance Française Amsterdam. Ontwerp door Monsieur Graphic.