Inscription TCF

Inschrijfformulier TCF / Registration Form TCF

Application for a TCF session. Fill in all the required fields and click on "send". The Alliance Française will then contact you to validate your registration and proceed with the payment of the invoice. Please note that filling in the form below does not guarantee a place in the requested session.
Verzoek om een TCF-zitting. Vul alle verplichte velden in en klik op "verzenden". De Alliance Française d'Amsterdam zal vervolgens contact met u opnemen om uw inschrijving te valideren en over te gaan tot de betaling van de factuur. Opgelet: het invullen van onderstaand formulier is geen garantie voor een plaats in de gevraagde sessie.

To see the calendar of sessions, please refer to this page. Voor de kalender van de sessies, zie deze pagina


First Name - Voornaam
Last Name - Achternaam
Address
City
State
ZIP code
Country

Please mention your full name as on your ID. Gelieve uw volledige namen te vermelden

Email Address - e-mailadres
Phone Number - telefoonnummer
Date of bith - Geboortedatum
Gender - geslacht
Country of birth - Geboorteland
Nationality - Nationaliteit
Language - Moedertaal
Comment - Opmerking

Choose the type of exam and any options. Kies het soort examen en eventuele opties 

TCF Tout public
TCF Québec
TCF Intégration, Résidence et nationalité (IRN)
TCF Canada
Motivatie - Motivation
Old candidate number if already passed - Oud kandidaatnummer indien reeds geslaagd 
When would you like to take the exam? - Wanneer zou u het examen willen afleggen?Please check the schedule above


Insérer une copie de votre passeport / carte d'identité

For the TCF Québec exam, TCF Tout public with Expression orale and the Expression orale test only you’ll need to send an ID picture as well.
The ID picture has to be as follows:
Dimensions : 248 x 319mm
Format: JPEG or PNG

Voor het examen TCF Québec, TCF Tout public met Expression orale en de toets Expression orale apart dient u ook een pasfoto mee te sturen.
De pasfoto dient aan de volgende eisen te voldoen:
Afmetingen: 248 x 319 mm
Formaat: JPEG of PNG

Photo d'identité

All of the above information is mandatory and is included in the certificate of achievement.
Alle bovenstaande gegevens zijn verplicht en worden opgenomen in het certificaat van resultaten.

The day of the exam, the candidate will be refused if he arrives too late, can’t show an ID card or in case of cheating. The registration fees are non-refundable once the session has been reserved.

Een kandidaat die op de dag van het examen te laat komt/ geen geldig identiteitsbewijs kan laten zien/ fraudeert, wordt toegang tot het examen geweigerd. De inschrijfkosten voor de TCF kunnen niet meer teruggestort worden zodra het examen is aangevraagd.

I have read the conditions mentioned above and I accept them. Hierbij verklaar ik de voorwaarden, zoals hierboven vermeld, te hebben gelezen en ga hiermee akkoord.

Signature
Sign HereCopyright © 2017 Alliance Française Amsterdam.  Design by Monsieur Graphic.