The sound of French - Parcours phonétique

€45.00
Approx $48.99 USDYou are learning French, with a teacher or by yourself, but you are still struggling to pronounce some French words? You still make common pronunciation mistakes, or maybe you simply cannot hear the differences between two sounds? Then it is time for you to boost your pronunciation skills!  

"The Sound of French - parcours phonétique" is a special online course, created by the experts from Didier FLE. Follow it at your own pace to improve your prononciation. In this course, you will have the opportunity to do more than 700 exercises: listen, repeat, record yourself and do it all again! Special videos will show you how to pronounce every tricky French sound! You will have access to useful tips and a memento to remember everything.

All exercises are interactive and self-corrective and you will have access to them for 3 months.  

This course is accessible for levels A1/A2. Please take our placement test before ordering the course. 

Je bent Frans aan het leren, met een docent of alleen, maar worstelt nog steeds met het uitspreken van een paar Franse woorden? Je maakt nog steeds veelvoorkomende uitspraakfouten, of misschien kun je de verschillen tussen twee klanken steeds niet verstaan? Dan is het tijd om jouw uitspraak een boost te geven! 

"The Sound of French - parcours phonétique" is een speciale online cursus, gemaakt door experts van Didier FLE. Volg deze cursus in je eigen tempo om de Franse klanken echt te leren begrijpen. In deze cursus heb je de mogelijkheid om meer dan 700 oefeningen te doen: luisteren, herhalen, jezelf opnemen en het allemaal nog een keer doen! Speciale video's laten je zien hoe je elk lastige Franse klank uitspreekt! Je krijgt toegang tot handige tips en een aandenken om alles te kunnen onthouden. 

Alle oefeningen zijn interactief en zelfcorrigerend en je hebt er 3 maanden toegang toe. 

Deze cursus is toegankelijk voor de niveaus A1 / A2. Doe eerst onze niveautest voordat u de cursus bestelt. 


À quoi ça ressemble ? 


Copyright © 2017 Alliance Française Amsterdam.  Design by Monsieur Graphic.