Self-learning - 3 months

€60.00
Approx $65.35 USD


Level:Discover Apprendre en autonomie, our new online tool that will boost your French learning journey! 

Apprendre en autonomie will help you feel more confident with your skills in only 3 months and adapt to your schedule. 

This accessible and affordable program is tailor-made to your level and needs, in accordance with the European Framework of Reference for Languages. It becomes increasingly hard as weeks go by and offers you challenging exercises and activities to do at your own pace. This is not adapted for full beginners, you must have a previous knowledge of French and you would like to fresh it up. 

Each week, you will discover a new topic through: 

-Vocabulary exercises and list, 
-Grammar videos (explanation) and exercises, 
-Written assignments 

This course is focusing on grammar and vocabulary, to help you strengthen your skills

Your written assignments will be checked by one of our teachers who will also provide feedback all along your experience so you know you are going the right direction.
Are you falling a bit behind or do you have a busy schedule? You always have the possibility to go back to material from the previous weeks to make sure these skills are mastered! 

In just 12 weeks, you will be able to practice and improve your knowledge of French at your own pace from wherever you are, with your laptop or cellphone! This autonomy does not mean you will feel isolated, as you will also be part of Ma Communauté, our online French-speaking community where cultural advice and learning tips are shared by its members. 
At the end of the program, you will have the possibility to take an official level test to certify your level (extra costs apply). 

You also have the possibility to book an extra hour of online private class with one of our teachers! They will help you with a particular grammar point and develop your speaking skills! For only 40 euros which is 33% less than a private class !  Contact us at pedagogie@afamsterdam.nl

Strengthen your French skills in total liberty with Apprendre en autonomie!  

--------

Ontdek Apprendre en autonomie, onze nieuwe online tool die je studie van de Franse taal een boost zal geven! 

Apprendre en autonomie zal je helpen om slechts in 3 maanden meer vertrouwen in je vaardigheden te krijgen en kan je goed combineren met je plannen.  

Dit toegankelijke en voordelige programma is aangepast aan jouw niveau en benodigdheden, in overeenstemming met het Europees Raamwerk van referentie voor talen. Het niveau wordt elke week een beetje moeilijker en de uitdagende oefeningen en activiteiten kun je in je eigen tempo maken. Dit is niet aangepast voor volledige beginners, u moet een voorkennis van het Frans hebben en u moet het willen opfrissen

Elke week zul je een nieuw onderwerp ontdekken door: 

-Vocabulaire oefeningen en lijst, 
-Grammatica video's (uitleg) en oefeningen, 
-Schrijfopdrachten.  

Je schrijfopdrachten worden gecorrigeerd door één van onze docenten die ook feedback zullen geven tijdens de hele ervaring, zodat je weet dat je de goede kant opgaat. 

Loop je een beetje achter of heb je een drukke agenda? Je hebt altijd de mogelijkheid om terug te gaan naar materiaal van de afgelopen weken om ervoor te zorgen dat je deze vaardigheden onder de knie krijgt! 

In deze 12 weken zult u uw kennis van het Frans in uw eigen tempo kunnen oefenen en verbeteren, waar waar u ook bent, met uw laptop of mobiele telefoon! Deze zelfstandigheid betekent niet dat je je alleen zult voelen, want je zult ook deel uitmaken van Ma Communauté, onze online Franstalige gemeenschap waar leden culturele adviezen en leertips met elkaar kunnen delen! 
Aan het einde van het programma heb je de mogelijkheid om een officiële niveautest af te leggen om je niveau te certificeren (tegen betaling).

Je hebt ook de mogelijkheid om een extra uur onlineprivéles te boeken met een van onze docenten! Zij zullen je helpen met een bepaald grammaticaal punt en uw spreekvaardigheid ontwikkelen! Voor slechts 40 euro, dat is 33% minder dan een privéles! Neem contact met ons op via pedagogie@afamsterdam.nl

Verbeter je Franse vaardigheden in alle vrijheid met Apprendre en autonomie! 


À quoi ça ressemble ? / Hoe ziet het eruit? 


Copyright © 2017 Alliance Française Amsterdam.  Design by Monsieur Graphic.