Filosofie en politiek

Ontdek de Franse samenleving en politiek door het bijwonen van lezingen en debatten georganiseerd door de Alliance Française
Amsterdam en haar partners. Conferentie Euro-topies - Engels
Discussie over de Franse presidentsverkiezingen - Frans


Conferentie Euro-topies - Engels


Een discussie met deskundigen zal de doelstellingen, dromen en realiteiten van het Europese grondgebied bespreken.

Taal: Engels

Klik op hier om de conferentie te zien Klik op hier om de conferentie te zien


Discussie over de Franse presidentsverkiezingen - Frans

De Alliances Françaises van Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam bieden u een politieke rondetafelconferentie aan ter gelegenheid van de FranseFranse presidentsverkiezingen in april 2022.

Aan de vooravond van de presidentsverkiezingen is het de bedoeling inzicht te krijgen in de kwesties die bij de komende verkiezingen op het spel staan en, meer in het algemeen, een vergelijking te makenhet Franse en Nederlandse politieke systeem.

Een dwarsdoorsnede van Frankrijk en Nederland zal ons in staat stellen samen na te denken over de huidige politieke context.Deze ronde tafel vindt plaats in de Alliance Française Rotterdam en online. Voorgezeten door Antoine Mouteau, het zal het Francis Maizières, Stéphanie Van den Berg en Jean-Pierre Stroobants welkomen.


Copyright © 2017 Alliance Française Amsterdam. Ontwerp door Monsieur Graphic.